Good Game gang

Links

  • [Link] <Rubii FB>

  • [Link] <JustNiek>

  • [Link]

  • [Link]

Belanghebbenden

  • [Naam] <Thomas>

  • [Naam] <Nicole>

  • [Naam] <Flame>

  • [Naam]

Wat is het doel van het project? Schrijf hier één zin waarmee je kijkers het doel kunnen begrijpen.

Schrijf een bijschrift bij de foto

The Good Game Gang zet zich in om de sociale isolatie van jongeren te verminderen door het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding in een veilige, voorspelbare setting waar zij hun sociale contacten kunnen vermenigvuldigen, werken aan verbetering van hun zelfbeeld en hun zelfredzaamheid vergroten.

Jongeren van 8 tot 14 jaar met ADHD, ASS, PDD-NOS, verstandelijke beperking. Deze jongeren hebben behoefte aan contact met lotgenoten maar kunnen dit zelfstandig niet vormgeven.

In het eigen netwerk is onvoldoende kennis en ruimte om de benodigde sociale vaardigheden te oefenen om adequaat te kunnen ontwikkelen.

Met als gevolg angststoornissen, hechtingsproblematiek, emotieregulatie stoornis, verminderd zelfbeeld, gedragsproblematiek.

In de directe offline omgeving is er weinig sociaal contact met leeftijdsgenoten en buiten de verplichte activiteiten zoals school zitten zij thuis achter een gameconsole.

Jongeren spenderen steeds meer tijd online, dit leidt tot een disbalans in het brein waardoor fysieke klachten als spierspanningen, hoofdpijn, over- en ondergewicht, slapeloosheid, bijziendheid en tal van andere milde tot erge klachten.

In de directe omgeving is weinig tot geen aanbod wat uitnodigt tot sociale interactie bovendien sluit de online wereld beter aan bij het snelle denkvermogen van deze jongeren.

Tot nu toe was deze wereld ongrijpbaar voor ouders, verzorgers en begeleiders.

Door on- en offline met elkaar te verenigen zijn we in staat om de jongeren uit hun sociale isolement te halen. Aansluitend op hun interesse voor gaming is de intrinsieke motivatie tot deelname aan de Gang vanzelfsprekend.

Het afwisselende programma wat gamen combineert met individuele en groepsactiviteiten zijn vormgegeven door een multidisciplinair team welke de assertiviteit en het zelfvertrouwen van de jongeren zal vergroten.

Middels interventies en begeleiding zullen de jongeren hun zelfbeeld verbeteren, vriendschappen aangaan en onderhouden, daarnaast oefenen in het reguleren van emoties.

Ouders en de andere gezinsleden van het gezin ontlasten.

Stichting Rubii GG faciliteert in samenwerking met <partners> een veilige sociaal-interactieve setting.

Diverse spelconsoles, spellen en materialen voor creatieve activiteiten zijn aanwezig. In de games zullen de jongeren uitgedaagd worden om samen te werken, leren over winnen en verliezen door toernooien en competities te initiëren.

Hierbij zullen zij begeleid worden in het leren reguleren van hun emoties door het in kaart brengen van triggers en responses.

Middels adequaat getrainde en gecertificeerde jongerenwerkers worden de jongeren begeleid in het aanleren van sociale interactie.

Daarbij word aandacht besteed aan een gezonde levensstijl, het programma voorziet in beweging en het klaarmaken van een voedingsrijke gezonde lunch waarbij de jongeren leren over een gebalanceerd voedingspatroon.